Företagsorganisering

I Sverige talas det ofta om hur viktigt det är för enskilda anställda att organisera sig fackligt. Det finns en lång tradition av arbetarrörelse som manifesteras genom socialdemokratin som huvudsakligen styrt Sverige i modern tid och inflytelserika LO. Det är långt ifrån lika ofta som det talas om arbetsgivarorganisationer – dess funktion och syfte.  …

Fortsätt läsa