AKTUELLT

Huvudmannaförbundet håller stämma den 11 maj. 

Dagordning, verksamhetsberättelse, motioner och alla andra dokument inför stämman läggs upp efter hand här på hemsidan. För att ta del av dokumenten, logga in som medlem, gå till sidan: "HF Styrelse, stämma". Kallelse till stämman skickas ut med post den 7 april.

Den viktiga frågan om Huvudmannaförbundets framtid kommer att avgöras på stämman. Alla aspekter kring detta kommer att diskuteras på våra informations/dialogmöten 

Det sista mötet enligt vår turnéplan är i Stockholm den 6 april och då kommer vi att redovisa alla förslag och synpunkter som kommit upp på tidigare möten.

Med anledning av att vi har så angelägna frågor att bearbeta har styrelsen beslutat att sträcka ut tiden för att lämna in motioner till den 6 april 2017. Motioner skickas via mail till: info@huvudmannaforbundet.se 

Huvudmannaförbundet är en förening i vilken alla våra verksamheter är medlemmar. Det är därför viktigt för oss att få del av alla medlemmars synpunkter.Huvudmannaförbundet har nu tecknat två nya kollektivavtal.

Vi har nu tecknat hängavtal på Arbetsgivaralliansens avtal, vård/omsorg och skola/utbildning. Alla våra tidigare fackliga parter har undertecknat överenskommelsen. Det innebär att Medarbetareförbundet, Kommunal, Lärarnas Samverkansråd och Vision alla är del i våra nya avtal. Alla våra verksamheter inom skola/utbildning och vård/omsorg rekommenderas att gå över till/inrangera dessa avtal under våren. Alla verksamheter beslutar alltså själva när det ska ske. Vi kommer att ha en informations/dialog-turné där vi kommer att berätta om avtalen och hur man gör med inrangering. Se info om detta nedan. Mer info om lokaler och detaljerat program kommer skickas ut och läggas upp här. Alla avtal och protokoll finns under fliken "Kollektivavtal/Centrala kollektivavtal" under medlemssidorna.

Se vidare utökad info om att gå över till det nya avtalet undermedlemssidorna: "AKTUELL INFORMATION"


Informations- och dialogmöten med våra medlemmar

Under våren planeras en informationsturné som kommer innehålla viktig information om våra kollektivavtal samt information och möjlighet att ställa frågor kring vårt arbete med samgående med Arbetsgivaralliansen. 

Datum för våra besök är :

1/3 NorrköpingINSTÄLLT. INGEN ANMÄLD.
2/3 Örebro,  INSTÄLLT: FÖR FÅ ANMÄLDA.

7/3  Stockholm,  
WLH i Bromma KOMMER ATT GENOMFÖRAS
8/3 Umeå, Elite 
Hotel Mimer KOMMER ATT GENOMFÖRAS
15/3 Götebor,  
Elite Plaza Hotel KOMMER ATT GENOMFÖRAS
16/3 Lund, 
KULTUREN I LUND KOMMER ATT GENOMFÖRAS
23/3 Järna,  
KULTURHUSET  KOMMER ATT GENOMFÖRAS
6/4 Stockholm (uppsamlingsmöte för alla) KOMMER ATT GENOMFÖRAS


SAMTLIGA MÖTEN ÄR KL 13.00-16.00.

Vid dessa möten kommer även våra centrala fackliga representanter samt Arbetsgivaralliansen att delta. 

Vi bjuder på fika och därför behövs en anmälan så vi vet antal personer. Mötet är kostnadsfritt.

Anmäl till info@huvudmannaförbundet.se 


Fortsättningskurs i styrelsearbete den 31 januari 2017.

Vår styrelsekurs i februari fick ett fantastiskt gensvar, och på begäran så har vi nu utvecklat kursen till två olika kursdagar.

En grundkurs måndag den 17 oktober i höst och en påbyggnadskurs den 31 januari 2017. Som tidigare i samverkan med Satish Sen.

Grundkursen är tänkt för nya styrelseledamöter eller ledamöter som inte tidigare varit på kurs. Påbyggnadskursen den 31 januari är avsedd för mer erfarna styrelseledamöter, och personer som varit på kurs hos oss någon av de två senaste åren. Genom att hela styrelsen går kursen tillsammans kommer man få möjlighet utveckla sitt gemensamma styrelsearbete. Som förra gången har vi bra mängdrabatt och differentierat pris beroende på verksamhetens bruttolönesumma. 

Kursen hålls på WLH i Bromma. Plats WLH i Bromma Tid 9.00-16.30.   Inbjudan här

Anmälan kan göras redan nu, och som vanligt till Info@huvudmannaforbundet.se.


Information angående det särskilda lönepåslaget för undersköterskor

Det särskilda lönepåslaget för undersköterskor gäller medarbetare som är anställda som undersköterskor och har undersköterskeutbildning. 

De centrala parterna har den 17/6 -16 skrivit en kommentar till avtalet angående tolkning och tillämpning av det särskilda löneutrymmet för undersköterskor. I denna kommentar skriver man följande:

"….ska anställda med undersköterska likvärdiga arbetsuppgifter och som också har undersköterskeutbildning omfattas. Det kan då t.ex vara vårdbiträden eller annan omvårdnadspersonal med utbildning". 

Dvs att man kan vara anställd som vårdare, medarbetare eller assistent, men har i allt väsentligt arbetsuppgifter som motsvarar en undersköterska. Har man därför relevant utbildning ska man räknas till gruppen undersköterskor. Som relevant utbildning kan i detta sammanhang även vissa äldre kortare utbildningar eller annan med undersköterska jämförbara utbildningar räknas in enligt verksamhetens kompetensdefinition.

Observera dock att den som i sitt anställningsavtal är anställd som undersköterska och har usk-utbildning har rätt till lönepåslaget oavsett arbetsuppgifter.

Vi rekommenderar våra medlemmar att den allmänna löneförhandlingen genomförs först och att om det föreligger någon oklarhet kan usk-frägan hanteras (skyndsamt) i en separat förhandling. 

 

Finns det i verksamheten okvalificerade medarbetare, men som i allt väsentligt utför undersköterskearbetsuppgifter skall dessa befattningar definieras och bevakas i löneavtalen 2017 och 2018.

Järna, 2016-09-06, Andreas Schlumpf, Ordf HF


Sommarbrev med information till alla medlemmar finns att ladda ner här


HF´s lathund för lokala förhandlingar med Kommunal gällande löner 

- Finns att läsa på medlemssida (inloggad) under fliken "Aktuell information"Viktig information om vår rådgivning. 

Huvudmannaförbundet tar nu ett första steg mot ett närmare samarbete med Arbetsgivaralliansen. Den första september flyttar vårt kansli in hos Arbetsgivaralliansens och KFO´s servicebolag. Vi hoppas att våra medlemmar därmed ska få snabbare svar och lättare få god hjälp i komplicerade situationer. Glädjande nog kan vi meddela att vi redan nu får hjälp av en rådgivare från Arbetsgivaralliansen. Det är Lars Dicander som avlastar vårt kansli vid hög belastning.

Fram till den 1 september gäller följande vid kontakt med vårt kansli: 

Skicka i första hand ett mail till info@huvudmannaforbundet.se. Om du hellre vill ringa så går det bra att ringa till vårt vanliga telefonnummer 08-605 45 61 under vår telefontid kl 9.00-12.00. Om du behöver ett längre samtal så går det bra att maila och be att få bli uppringd under en annan tid.Berätta även kort om ditt ärende. Vid upptaget är det bäst att skicka ett mail och be att vi ringer upp, det går alltså inte längre att stå i telefonkö.


Nytt löneavtal med kommunal. 

Se medlemssidorna, under flik "aktuell information"


Huvudmannaförbundet har genomfört årsstämma 2016.

Styrelsens olika förslag och dagordning har skickats ut via mail samt finns tillgängligt här på hemsidan. För att hämta dokumenten logga in som medlem. Du hittar allt på sidan: "HF, Styrelse,Sektioner,Stämma."


Tyvärr har vi stora problem med e-postadresser till våra medlemmar. Kolla att ni har anmält rätt adress för era utskick. OBSERVERA att det inte ska vara en privat adress. Dessa ändras tyvärr alltför ofta. Vår drömadress är: styrelsen@vitsippan.se


Tack alla ni som deltog vid våra för två kursdagar i Bromma 8-9/2.

Här hittar ni dokumentationen från kursen:


Satish Sen: 

Matz Nillsson: Om skolhuvudmannens ansvar.

Protokoll från eftermiddagen den 9/2 kommer.Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.
 Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Se AFS 2015:4
 Arbetsmiljöverket anordnar informationsträffar som också kan följas via webben. Se hemsida för aktuell information. AMV

Nytt kollektivavtal med Vision.

Avtalet är undertecknat och gäller i Fria sektionen från och med 2016-01-01. Avtalet gäller alla tjänstemän i fria sektionen. Avtalet kan laddas ner HÄR

Vid tveksamheter om vilka som omfattas av avtalet gäller information i PM som finns härLedarskapsutbildning

SEA arrangerar en ny kurs i ledarskap och verksamhetsutveckling. Information finns att hämta här.Nytt samverkansavtal!

Huvudmannaförbundet har tecknat ett nytt samverkansavtal med parterna Medarbetareförbundet och lärarnas samverkansråd. Avtalet innebär att information, delaktighet och stora delar av MBL-förfarandet ersätts av en form för samverkan. Detta avtal gäller i båda sektionerna. Avtalet gäller dock inte kommunal.Information och utbildning kommer att genomföras på flera orter under hösten. Avtalet kan laddas ner här


Värna Vidarkliniken

Ett av patienter initierat upprop i syfte att slå vakt om den antroposofiska vård som bedrivs på bland annat Vidarkliniken i Järna. Läs merahär

 

Skolinspektionen kommer att ställa större krav på skolhuvudmän:

"Huvudmännen behöver tydliggöra roller och uppdrag så att oklarheter i ansvar, genomförande och återkoppling kan undanröjas.
Huvudmännen behöver stärka sin kompetens och kunskap om skolans uppdrag för att kunna ta ansvar för att styra skolan utifrån målen i skollagen och läroplanen". läs mera HÄR  05-02-12


 


 

Tlf 08-605 45 61 | E-post info@huvudmannaforbundet.se | Logga in | Hemsidan är producerad av thomsentibbling